MAN Truck & Bus Service MAN

REACTON automātiskās ugunsdzēsības sistēmas

Sadarbojoties ar ražotāju Reacton Fire Suppression Ltd, mēs piedāvājam aprīkot dažāda veida iekārtas ar automātiskajām ugunsdzēsības sistēmām. Veicam gan instalācijas darbus, gan regulārās apkopes un remontus garantijas laikā un pēc tā.

Kas ir automātiskā ugunsdzēsība?

REACTON automātiskās ugunsdzēsības sistēmas ir instalācijas, kas sastāv no dzēšanas līdzekļu cilindriem un to aktivizēšanas mehānismiem. Šādas sistēmas dod tehnikai papildu drošību pret potenciāliem uguns riskiem. Sistēmām ir iespējams iedarboties gan pilnīgi neatkarīgi, gan ar iekārtas operatora iesaistīšanos gadījumā, ja izcēlies ugunsgrēks. Ugunsdzēsības sistēma nodrošina savlaicīgu un nekavējošu liesmu slāpēšanu, tādējādi pasargājot no lieliem bojājumiem vai pilnīgas tehnikas bojāejas.

Veicam instalācijas:

  • Kravas transportlīdzekļiem;
  • Pasažieru autobusiem;
  • Specializētajai smagajai tehnikai;
  • Elektriskajām iekārtām;
  • Sadalnes skapjiem;
  • Ražošanas aprīkojumam, u.c. 

Katrai instalācijai pieejam individuāli un izkatām labākos iespējamos risinājumus, lai sistēmas uzstādīšana būtu racionāli pamatota gan izmaksu, gan efektivitātes ziņā, nodrošinot labāko iespējamo iznākumu uguns nelaimes gadījumā.

Visas REACTON sistēmas atbilst augstākajiem nozares starptautiskajiem standartiem. Kvalitātes un testēšanas centru, kā arī laboratoriju izsniegtos sertifikātus iespējams aplūkot ražotāja mājas lapā: www.reactonfire.com

SIA “UNITRUCK”
izstrādājis SIA DATNET